2. Dünya Savaşı Sırasındaki Konferanslar

Savaşın gidişatını yönetmek ve savaşı sonlandırmak amacıyla 2. Dünya Savaşı sırasında birden fazla konferans yapılmıştır. İki devletin kendi arasında yaptığı konferanslar veya görüşmeler olduğu gibi ikiden fazla devletin temsilcilerinin de bir araya gelerek gerçekleştirdiği görüşmeler olmuştur. Bunlardan bazıları savaşı seyrini değiştirmeyi başarmış bazıları ise amacını gerçekleştirmekte yetersiz kalmıştır.

Gelin, öncelikle 2. Dünya Savaşı sırasındaki konferansları listeleyelim; ardından başlık başlık detaylandıralım.

 1. Casablanca Konferansı (14-24 Ocak 1943)
 2. Washington (Trident) Konferansı (12-26 Mayıs 1943)
 3. Quebec konferansı (14-24 Ağustos 1943)
 4. I. Moskova Konferansı (Ekim 1943)
 5. Eden – Menemencioğlu Görüşmesi (5-6 Kasım 1943)
 6. Kahire Konferansı ( 22-26 Kasım 1943)
 7. Tahran Konferansı (28 Kasım – 1 Aralık 1943)
 8. Dumbarton Oaks Konferansı (21 Ağustos – 7 Ekim 1944)
 9. II. Moskova Konferansı (9-20 Ekim 1944)
 10. Yalta Konferansı (4-11 Şubat 1945)
 11. San Francisco (BM) Konferansı (25 Nisan – 26 Haziran 1945)
 12. Potsdam Konferansı (17 Temmuz – 2 Ağustos 1945)
Casablanca Konferansı (14-24 Ocak 1943)
 • Roosevelt ve Churchill arasında gerçekleşmiştir.
 • Türkiye’nin de savaşa katılması için hazırlıklar yapılacak.
 • Mihver Devletler kayıtsız şartsız teslim olacak. (Bu karar sonrasında savaşı uzattığı gerekçesiyle eleştirildi.)
Washington (Trident) Konferansı (12-26 Mayıs 1943)
 • Roosevelt ile Churchill arasında gerçekleşmiştir.
 • Barışı koruma sorumluluğu ABD, İngiltere, Çin ve Sovyet Rusya’da olacak.
 • Türk hava alanlarından yararlanmak için hazırlıklar yapılacak.
 • Türkiye de Balkan Federasyonu’na dahil olacak.
 • İtalya işgal edilip saf dışı bırakılacak.
Quebec Konferansı (14-24 Ağustos 1943)
 • Churchill, ABD Genelkurmay Başkanı ve İngiltere Genelkurmay Başkanı arasında gerçekleşmiştir.
 • İkinci cephe Normandiya’da açılacak. Sorumluluğu ABD’ye bırakılacak.
 • Churchill ikinci cephenin Türkiye’de açılmasını istemişse de bunu kabul ettirememiştir.
I. Moskova Konferansı (Ekim 1943)
 • Savaş sonrası düzen için yapılan ilk görüşmedir.
 • Sovyetler Birliği, barışı sürdürmek için uluslararası bir örgütü destekleyeceğini garanti etmiştir.
Eden – Menemencioğlu Görüşmesi (5-6 Kasım 1943)
 • İngiltere Dış İşleri Bakanı Eden’ın I. Moskova Konferansı dönüşünde Türkiye’de dönemin Dış İşleri Bakanı Menemencioğlu ile yaptığı görüşmedir.
 • Türkiye’den hava üslerinin açılmasını ve Türkiye’nin de savaşa katılması istenmiştir.
Kahire Konferansı (22-26 Kasım 1943)
 • Uzak Doğu’daki gelişmeleri ele almak için Roosevelt, Churchill ve Chiang Kai-Shek arasında yapılmıştır.
 • Konferansa İsmet İnönü de katılmıştır.
Tahran Konferansı (28 Kasım – 1 Aralık 1943)
 • Roosevelt, Churchill ve Stalin arasında gerçekleşmiştir.
 • Konferans Eureka olarak da bilinmektedir.
 • İkinci cephenin açılması kabul edilmiş ve Türkiye’nin de savaşa girmesine karar verilmiştir.
 • Oder Nehri’ne kadar olan toprakların Polonya’ya verilmesi kabul edilmiştir.
Dumbarton – Oaks Konferansı (21 Ağustos – 7 Ekim 1944)
 • BM’nin kuruluşuyla ilgili ön işlemlerin yapıldığı konferanstır. ABD, İngiltere, Sovyet Rusya ve Çin ortak bir metin üzerinde anlaşıp teşkilatın temelini oluşturmuşlardır.
II. Moskova Konferansı (9-20 Ekim 1944)
 • Churchill ve Stalin arasında gerçekleşmiştir.
 • Balkan topraklarını paylaşma amacıyla toplanmıştır.
  • Romanya Ruslara, Yunanistan İngiltere’ye bırakılacak.
  • Yugoslavya ve Macaristan yarı yarıya paylaşılacak.
  • Bulgaristan’ın dörtte üçünü Ruslar temsil edecek.
Yalta Konferansı (4-11 Şubat 1945)
 • Roosevelt, Churchill ve Stalin arasında yapılmıştır.
 • Adını toplantının yapıldığı yerden, Kırım’ın Yalta kentinden, almaktadır.
 • SSCB, Uzak Doğu Savaşı’na katılmayı kabul etti.
 • Almanya üç işgal bölgesine ayrılacak, Berlin de ortak işgal altında olacak.
 • Birleşmiş Milletler’in kurulması kabul edildi. 1 Mart 1945’e kadar ortak düşmana savaş ilan edenler üye olabilecek.
 • Boğazların statüsünün SSCB lehine çevrilip durumdan Türkiye’nin de haberdar edilmesine karar verildi.
 • Yalta Konferansı kararlarının ardından Türkiye, 23 Şubat 1945 tarihinde Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti. (İtalya teslim olduğu için ona etmemiştir.)
San Francisco Konferansı (25 Nisan – 26 Haziran 1945)
 • Birleşmiş Milletler’in kurucu antlaşmasını kabul edip imzalamak amacıyla toplanılmıştır.
 • Türkiye dahil 51 ülke katılmıştır. Yani Türkiye BM’nin kurucu üyesidir.
 • ABD, SSCB, Çin ve İngiltere’ye daimi üyelik ve veto hakkı tanınmıştır.
Potsdam Konferansı (17 Temmuz – 2 Ağustos 1945)
 • ABD, İngiltere ve SSCB arasında yapılan son toplantıdır.
 • Bu konferansta gerginlikler yaşanmış ve dünyanın iki ayrı bloka ayrılmasına yol açmıştır.
 • İspanya BM’ye alınmayacak.
 • SSCB, Boğazlardan üs talep etti.
 • Avusturya dört ayrı işgal bölgesine ayrılacak.
 • Alman endüstrisi barış ekonomisine göre yeniden yapılandırılacak.
 • Tuna Nehri’nin statüsü yeniden görüşüldü.
 • Polonya-SSCB sınırı Curzon Çizgisi olarak kabul edildi.

2. Dünya Savaşı sırasındaki konferanları bu şekilde derleyebiliriz. Koyu olarak belirttiklerim testlerde veya denemelerde önünüze çıkabilecek, bir nebze daha önemli noktalardır.

KPSS Evreni

KPSS mağduru olmak istemeyenler için uğraş veriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir