Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

Anayasaya göre yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından kanunlara uygun şekilde kullanılır. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğünü ve birliğini temsil eder. Meclisin içinden veya dışından seçilebilir, yani milletvekili olmak zorunda değildir. Milletvekili ise seçildiği zaman milletvekilliği düşer, ancak parti ile ilişiği kesilmez.

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Meclis açılış konuşması yapar. (Zorunluluğu yoktur, istemesi halinde yapabilir.)
 • Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj verir.
 • Kanunları yayımlar.
 • Anayasa değişikliğini referanduma götürebilir.
 • Seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. (Kendisi hakkında soruşturma açılmışsa bu kararı alamaz.)
 • Meclisi doğrudan toplantıya çağırabilir. (Bunu yapabilen bir diğer kişi de meclis başkanıdır.)
 • Bakan atar.
 • Genelkurmay Başkanı atar.
 • Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilir.
 • Ağır hastalık, yaşlılık ve bunama gibi durumlarda özel af çıkarabilir.
 • DDK başkan ve üyelerini seçer.
 • YÖK üyelerini ve rektörleri seçer.
 • Anayasa Mahkemesine 12 üye seçer.
 • Danıştaya üye seçer.
 • Hakimler Savcılar Kuruluna üye seçer.
 • Yargıtay Başsavcısını ve vekilini seçer.
 • Cumhurbaşkanı yardımcısı ve yardımcılarını seçer.
 • Bütçe kanun teklifi yapar.
 • Yönetmelik çıkarabilir.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilir.
 • OHAL ilan edebilir.
 • Üst kademe yöneticileri göreve atayabilir veya görevden alabilir.
 • Meclis adına TSK’nin Başkomutanlığını temsil eder. (Savaş durumunda Başkomutan, Genelkurmay Başkanıdır.)
 • Milletlerarası anlaşmaları onaylar ve yayımlar.
 • Yabancı ülkelere temsilci gönderebilir, yabancı ülke temsilcilerini kabul eder.
NOT

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında Yargıtaya, Sayıştaya, YSK’ye üye seçme ve Kamu Başdenetçisi atama yoktur. Bunları yapamaz.

KPSS Evreni

KPSS mağduru olmak istemeyenler için uğraş veriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir