Hukuk Kurallarının Yaptırımları

Hukuk kuralına aykırı davranıldığında, hukuka aykırı davranan kişinin karşılaştığı sonuçlara yaptırım veya müeyyide denir.

Ceza

Suç teşkil eden eylemleri yapan kişilerin karşılaştığı yaptırımdır. Ceza kanunlarınca yasaklanan fiillere suç adı verilir.

Ceza verilmesinde amaçlar; adaleti sağlamak, suçun tekrarlanmasını önlemek, suçluyu ıslah etmek ve potansiyel suçluları önlemektir. İkiye ayrılır.

 • Adli para cezası: Kanunda aksi belirtilmediği sürece 5 günden az 730 günden fazla olamaz. Miktarı kişinin ekonomik ve diğer durumları göz önüne alınarak hakim tarafından verilir.
 • Hapis cezası: Üç farklı hapis cezası vardır.
  • Süreli hapis cezası: Kanunda aksi belirtilmediği sürece 1 aydan az, 20 yıldan fazla olamaz.
  • Müebbet: Ömür boyu sürer.
  • Ağırlaştırılmış müebbet: Ömür boyu sıkı güvenlik önlemlerine göre gerçekleşir. Ağırlaştırma sayısı kadar aftan mahrum bırakılır.

Disiplin cezaları ise TCK içerisinde düzenlenmeiştir. Belirli bir statüde bulunanların (öğrenci, memur) içinde bulunduğu düzeni bozdukları zaman karşılaştıkları ceza türüdür.

Cebri icra

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen vatandaşın devlet gücüyle buna zorlanmasıdır.

Tazminat

Hukuka aykırı davranışlarla başkalarına zarar verenlerin verdikleri zararı tazmin etmeleridir. Maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır.

Hükümsüzlük

Hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması veya aykırı olarak yapılması halinde herhangi bir hukuki sonuç doğurmamasıdır.

 • Yokluk: Hukuki işlemin gerçekliğine etkisi olan kurucu unsurların bulunmaması durumudur.
 • Butlan: Hukuki işlemin kanunun uygun gördüğü kurucu unsurlara sahip olması ancak kanunda belirtilen şartların yerine getirilmeden yapılmasıyla ortaya çıkar.
  • Mutlak butlan: Hukukun aradığı ve emrettiği şekle uygun yapılmadığı için işlemin başından itibaren geçersiz sayıldığı durumdur.
  • Nispi butlan: Unsurlardan birinin eksik veya irade açıklamalarından birinin sakat olması durumuyla ortaya çıkar.
  • Tek taraflı bağlamazlık: Taraflardan birinin sözleşmeye bağlı olmasına karşın diğer tarafın bağlı olmaması durumudur.

Yokluk ve mutlak butlanda tarafların iradesine bakılmaksızın işlem hükümsüz sayılır.

İptal

Hukuka aykırı yapılan idari işlemin yargı yoluyla ortadan kaldırılmasıdır.

KPSS Evreni

KPSS mağduru olmak istemeyenler için uğraş veriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir