II. Meşrutiyet Dönemi’nde Kurulan Siyasi Partiler

Reval Görüşmelerinin yapıldığı istihbaratını alan İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri, Hürriyet Taburlarını kurarak padişaha II. Meşrutiyet‘i ilan ettirmeye çalışmışlardır. Orduların İstanbul’a geleceği haberini alan II. Abdülhamit, 24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet‘i ilan etmiş ve böylece İstibdat Dönemi son bulmuştur.

ÖNEMLİ: Türk tarihinde çok partili hayata ilk kez bu dönemde geçilmiştir.

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kurulan siyasi partilerden bazıları şunlardır:

 • İttihat ve Terakki Fırkası
 • Osmanlı Ahali Fırkası
 • Ahrar Fırkası
 • Osmanlı Demokrat Fırkası
 • Fedakaran-ı Millet Fırkası
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Osmanlı Sosyalist Fırkası
 • Mu’tedil Hürriyet perveren Fırkası
 • İttihad-ı Muhammediye Fırkası
 • Milli Meşrutiyet Fırkası
 • Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kurulan siyasi partilerden önemli birkaçını detaylandıralım:

 • İttihat ve Terakki Cemiyeti
  • 1913 yılında İttihat ve Terakki Fırkası olmuştur.
  • Türkçülük akımını savunmuştur.
  • Mizan, Meşveret ve İçtihad yayın organlarıdır.
 • Ahrar Fırkası
  • Prens Sabahattin önderliğinde kurulmuştur.
  • Türk tarihinde parti adıyla kurulan ilk siyasi partidir.
  • Volkan ve Serbesti yayın organlarıdır.
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  • Dr. Rıza Nur ve Damat Ferit Paşa önderliğinde kurulmuştur.
  • İttihat ve Terakki’ye karşı kurulan en önemli muhalefet partisidir.

KPSS Evreni

KPSS mağduru olmak istemeyenler için uğraş veriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir