Kavimler Göçü’nün Sonuçları

Egemenlikleri zayıflamaya başlayan Hunlar, baskılar ve aşırı kuraklık sebebiyle batıya doğru ilerlemişler ve Karadeniz’in kuzeyine gelmişlerdir. Hunların bu hareketi sonucu Gepit, Vandal, Sakson, Frank, Got ve Ostrogot gibi kavimler harekete geçmiş ve Kavimler Göçü (375) başlamıştır. Peki, yaşanan Kavimler Göçü’nün sonuçları neler olmuştur? Birlikte inceleyelim.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları;
  • İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
  • Avrupa topraklarında uzun bir süre karışıklık meydana gelmiştir.
  • Roma İmparatorluğu ikiye bölünmüştür. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılmış, aynı topraklar üzerinde birçok Germen Devleti kurulmuştur.
  • Günümüzdeki Avrupa milletlerinin temeli oluşmuştur.
  • Feodalite (derebeylik) ortaya çıkmıştır.
  • Avrupa’ya gelen kavimler arasında Hristiyanlık yayılmaya başlamıştır.
  • Skolastik düşünce doğmuştur.

şeklinde sıralanabilir.

Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri de Avrupa’da birçok Türk devleti kurulmasıdır. Kavimler Göçü sonucu kurulan devletler Avrupa Hun Devleti, Avarlar, Bulgarlar, Macarlar ve Hazarlar olarak sıralanabilir.

KPSS Evreni

KPSS mağduru olmak istemeyenler için uğraş veriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir