Tekalif-i Milliye Emirleri

Tekalif-i Milliye Emirleri 7 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal tarafından, ordunun silah, araç-gereç, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yayımladığı emirlerdir.

Genel seferberlik ilanı olarak da nitelendirilebilecek olan Tekalif-i Milliye Emirleri, TBMM onayından geçmeden direkt Mustafa Kemal’in Başkomutanlık yetkisiyle çıkarılmıştır. Bu bize Mustafa Kemal’in yasama gücünü de elinde tuttuğunu göstermektedir.

Tekalif-i Milliye Emirleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Her il ve ilçede komisyonlar kurulacaktır.
 • Her aile orduya bir çift çorap, çarık ve çamaşır verecektir.
 • Tüm erzağın yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek kaydıyla, el konulacaktır.
 • Yük araçları ve hayvanları her ay ordu için 100 kilometre malzeme taşıyacaktır.
 • Gerekli görülen tüm sahipsiz mallara el konulacaktır.
 • Bütün teknik araçları ordu hizmetine alınacaktır.
 • Herkes elindeki silah ve cephanesini üç gün içinde komisyona teslim edecektir.
 • Kasatura, kılıç gibi aletler yapabilenler isimlerini komisyona yazdıracaklardır.

Tekalif-i Milliye Emirleri‘nin suistimal edilmemesi için birtakım tedbirler alınmıştır:

 • Yazılı belge tutulması zorunludur.
 • Bağış defterleri denetlenecektir.
 • Yolsuzluk suçları Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na göre yargılanacaktır.

Bu emirlerin uygun bir biçimde uygulanabilmesini sağlamak için birkaç ilde (Ankara, Samsun, Konya, Kastamonu) İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

KPSS Evreni

KPSS mağduru olmak istemeyenler için uğraş veriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir