Yazım Kuralları – Sayıların Yazımı

 • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. (altmış bir, yüz on iki)
 • Sayılar harflerle de yazılabilir. (bin yıldır, altı ayda bir)
 • Saat, para miktarı, ölçü, istatistik verilerine ilişkin sayılarda rakam kullanılmalıdır. (13.00’te, 61 kilogram)
 • Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla yazılabilir. (Saat dokuzu beş geçiyor.)
 • Dört veya daha çok basamaklı sayılar, kolay okunabilmesi için, içinde geçen bin, milyon, milyar gibi sözler harfle yazılabilir. (3 milyon 500 bin kişi)
 • Para ile ilgili işlemlerle çek, senet gibi ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. (560,52: beşyüzaltmışTL,elliikikr.)
 • İsimleri sayılardan oluşan kağıt oyunları bitişik yazılır. (yirmibir, ellibir)
 • Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılabilirler. (131.743)
 • Kesirler virgül ile ayrılmalıdır. (22,63)
 • Sıra sayıları yazıyla ve rakamla ifade edilebilir. Rakamla ifade edilmesi durumunda ya rakamdan sonra nokta koyulur ya da rakamdan sonra kesme işareti koyularak derece gösteren ek yazılır. (12’nci)
 • Üleştirme sayıları sadece yazıyla yazılabilir. (beşer, altışar)
 • Basit kesirlere gelen ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır. (3/4: üç bölü dördü)

Sıra sayıları ekle gösterildikleri zaman rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek getirilir. Ekstra nokta koyulmaz. (5’inci, 7’nci)

KPSS Evreni

KPSS mağduru olmak istemeyenler için uğraş veriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir